site

BPH Migas menyebarkan peraturan dan penyeliaan bahan api bersubsidi

Jakarta (ANTARA) — Dalam memastikan peraturan dan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) di seluruh Indonesia, BPH Migas menyebarkan peraturan mengenai penyediaan dan pengedaran bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat setempat di Pejabat Bupati Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Khamis. (16/03).

“Ini adalah salah satu manifestasi sebenar Kerajaan dalam merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Abdul Halim dari Jawatankuasa BPH Migas dalam ucapannya pada majlis sosialisasi itu.

Sebagai badan kawal selia, BPH Migas menjalankan tugas dan fungsinya dari segi ketersediaan, menyediakan akses mudah dan harga bahan api yang mampu dimiliki terutamanya bagi pengguna pengguna yang memerlukannya seperti nelayan, petani, UMKM, dan penduduk yang tinggal di kawasan 3T. (Terkurang, Frontier dan Luar). ).

Aktiviti sosialisasi yang dihadiri Unit Kerja Wilayah (SKPD) setempat dan entiti perniagaan berkaitan itu menekankan status BBM bersubsidi yang perlu menepati sasaran. Seperti yang termaktub dalam Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengeluaran Surat Rekomendasi oleh Aparatur Daerah untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT). “Peraturan itu menjadi asas kepada pengguna untuk menggunakan bahan api mengikut peruntukannya,” tambah Abdul.

Untuk memastikan bahan api bersubsidi menepati sasaran, penyeliaan menjadi penting selepas peraturan dikuatkuasakan. Dengan bekerjasama dengan agensi keselamatan, BPH Migas cuba sedaya upaya untuk meminimumkan malah membasmi jenayah daripada aktiviti pengagihan dan pengedaran bahan api.

Abdul menjelaskan, melalui Pengaturan Penyediaan dan Pembahagian BBM Bersubsidi ini, diharapkan BBM Bersubsidi dapat diagihkan tepat sasaran khususnya bagi pengguna yang menggunakan bukan pengangkutan dan masyarakat yang tinggal di kawasan 3T agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dapat direalisasikan dan memberi kesan berganda kepada pertumbuhan ekonomi kawasan.

Selain menjalankan aktiviti sosialisasi kawal selia, Jawatankuasa BPH Migas Abdul Halim turut menyelia Agen Pengedaran Minyak Diesel (APMS) dan Mini Jobbers di kawasan Lembata, Nusa Tenggara Timur (17/03). “Aktiviti penyeliaan di agensi pengedaran memberi penerangan dan kepastian mengenai stok dan sejauh mana sasaran agihan BBM bersubsidi diberikan kuota tertentu setiap kawasan oleh BPH Migas, agar dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berhak mendapat manfaat,” Abdul menyimpul.

Pewarta: Kawat PR
Editor: PR Wire
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Result HK

HK Prize

Togel Singapore

Togel Singapura

Keluaran Sidney

SDY Hari Ini